حلقه هولاهوپ

حلقه هولاهوپ تولید شده توسط پدرام تیش بی برای عرضه در تمام نقاط کشور

حلقه هولاهوپ تولید شده توسط پیام تیش بی برای عرضه در تمام نقاط کشور در سه نوع مختلف ذیل می باشد

- حلقه هولاهوپ بزرگ

- حلقه هولاهوپ متوسط

- حلقه هولاهوپ کوچک

حلقه هولاهوپ یک وسیله ورزشی می باشد که امروزه توسط سنین مختلف استفاده می شود جوانان بیشترین قشر ممکن برای این وسیله را تشکیل می دهند اما برای لاغری بسیار توصیه می شود و در باشگاه ها مخصوصا بانوان بسیار زیاد از حلقه هولاهوپ استفاده می کنند.